chính sách bảo mật

ISA luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin, dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. ISA cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để sử dụng các dịch vụ phần mềm của ISA, Quý khách hàng phải đăng ký mua sản phẩm và cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp ISA xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp ISA có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ISA.

ISA cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

 • Quản lý và cấp quyền sử dụng các dịch vụ mà ISA cung cấp cho khách hàng.
 • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
 • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

ISA cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để ISA cung cấp và hỗ trợ quyền sử dụng các dịch vụ, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của ISA.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin

Địa chỉ của ISA là: Công ty TNHH ISA Kỹ thuật Công nghệ.
Xóm Chùa, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Bảo mật dữ liệu của khách hàng

ISA cam kết thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu của khách hàng.

ISA chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu vận hành của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. ISA không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin sản phẩm của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng sử dụng sản phẩm dịch vụ của ISA.

Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin phần mềm, tài khoản truy nhập vào sản phẩm dịch vụ của ISA.

Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với ISA về các truy cập trái phép.

ISA sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ dịch vụ hoặc hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.

5. Bảo mật thông tin bí mật của hai bên

Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:

 • Được công chúng biết tới.
 • Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ.
 • Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin.
 • Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của khách hàng.

Khách hàng và ISA cùng thỏa thuận:

 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”.
 • Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”.
 • Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

6. Chính sách tích hợp với các nền tảng, dịch vụ bên thứ ba (Third-Party)

Windows Forms là mô hình bảo mật dựa trên mã (mức bảo mật được đặt cho mã, bất kể người dùng đang chạy mã). Điều này bổ sung cho bất kỳ lược đồ bảo mật nào có thể đã có sẵn trên hệ thống máy tính của bạn. Chúng có thể bao gồm những thứ trong trình duyệt (chẳng hạn như bảo mật dựa trên vùng có sẵn trong Internet Explorer) hoặc hệ điều hành (chẳng hạn như bảo mật dựa trên thông tin xác thực của Windows NT).